Selecteer een pagina

Statutaire gegevens

KvK nummer: 77337956

RSIN: 860976129

Stichting Fietsmaatjes Nuenen
A. Blommelaan 13
5671 EG Nuenen

NL69 RABO 0352 2759 44
t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Nuenen

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nuenen.
De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nuenen zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Nuenen. Dit omvat o.a. een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon

Indien binnen de stichting een gedrag signaleert wordt dat niet in overeenstemming is met onze gedragscode en/of bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn verkrijgbaar via onze voorzitter.

Ga naar de inhoud